SZKOLENIE INDYWIDUALNE „VAT-REF OD PODSTAW”

615,00 

Kategoria:

Opis

CEL SZKOLENIA: Nabycie umiejętności samodzielnego wysyłania
wniosków VAT-REF.

Szkolenia indywidualne: online lub stacjonarnie.

Adresaci Szkolenia:
– właściciele firm transportowych lub ich pracownicy, którzy dokonali
zakupu towarów i usług na terenie krajów Unii Europejskiej;
– właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
– pozostałe osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje;

Program szkolenia:
Część teoretyczna:
– akty prawne regulujące szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości
dodanej;
– kto może starać się o zwrot VAT z zagranicy;
– Okresy i terminy zwrotu VAT z zagranicy;
– od jakich wydatków przysługuje zwrot VAT z zagranicy;
– procedura składania wniosków (w tym techniczne wymagania);
– rola polskiego US w procedurze VAT-REF;
– omówienie preferencji Państw zwrotu;
– omówienie kodów i pod-kodów we wnioskach VAT-REF;
– zasady dołączania załączników do wniosku;
– opis dokumentów i potwierdzeń z polskiego US oraz poszczególnych US
zagranicznych;
– kody błędów wysyłanych wniosków;
– zakończenie procedury (decyzja oraz ewentualne odwołania w przypadku
decyzji negatywnych lub częściowo przyjętych);
Część praktyczna:
– samodzielne przygotowanie wniosku VAT-REF od podstaw do
wybranego kraju;
– zadawanie pytań prowadzącemu szkolenie;
– wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami;

Miejsce: Ostrów Wielkopolski
Czas: 6 godzin + ewentualne konsultacje po zakończonym szkoleniu.
Koszt: 500 PLN netto / 615 PLN brutto
Cena szkolenia obejmuje:
– serwis kawowy;

– materiały szkoleniowe;

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;